logo-samandehi

منوی غذای روزانه شرکت ها

  • سرویس دهی در تمامی نقاط تهران امکان پذیر است.
  • ارسال غذا برای تعداد بالاتر از روزی 30 پرس رایگان می باشد .
  • اعمال تغییرات در آمار تا ساعت   9:30   صبح امکان پذیر است.
  • بسته بندی مناسب و در ظروف آلومینیوم به صورت شیرینگ و پک می باشد.
  • در خواست بیش از یک منو در روز(منو ترکیبی) , برای تعداد متوسط بالاتر از 50 پرس امکان پذیر است .
  • منوهای ذیل به صورت نمونه طراحی شده . شما میتوانید بر اساس نیاز مجموعه خود درخواست منو نمایید .

 

منوی پرسنلی شماره 1 قیمت : 9000 تومان

هفته اول نام غذا
شنبه جوجه کباب با برنج
یکشنبه خوراک کوکو سبزی
دوشنبه لوبیا پلو با گوشت
سه شنبه چلو خورش
چهارشنبه چلو کباب لقمه
هفته دوم نام غذا
شنبه زرشک پلو با مرغ
یکشنبه استانبولی
دوشنبه کتلت گوشت یا مرغ
سه شنبه چلو خورش
چهارشنبه چلو کباب لقمه

منوی پرسنلی شماره 2 قیمت : 9500 تومان

هفته اول  نام غذا
شنبه چلو کباب کوبيده
یکشنبه جوجه چینی
دوشنبه عدس پلو با گوشت و کشمش
سه شنبه کوکو سبزی
چهارشنبه چلو خورش
هفته دوم نام غذا
شنبه زرشک پلو با مرغ
یکشنبه چیکن استروگانف
دوشنبه لوبیا پلو با گوشت
سه شنبه کتلت گوشت یا مرغ
چهارشنبه چلو خورش

منوی پرسنلی شماره 3 قیمت : 10000 تومان

هفته اول نام غذا
شنبه چلو کباب لقمه
یکشنبه ته چین مرغ
دوشنبه عدس پلو با گوشت و کشمش
سه شنبه کوکو سبزی
چهارشنبه چلو خورش
هفته دوم نام غذا
شنبه زرشک پلو با مرغ
یکشنبه خوراک کتف کباب
دوشنبه لوبیا پلو با گوشت
سه شنبه کتلت گوشت یا مرغ
چهارشنبه چلو خورش

منوی پرسنلی شماره 4 قیمت : 11000 تومان

هفته اول نام غذا
شنبه چلو خورش
یکشنبه چلو ماهي قزل آلا
دوشنبه چلو جوجه کباب معمولي
سه شنبه باقالي پلو با گوشت گوساله
چهارشنبه چلو کباب کوبيده
هفته دوم نام غذا
شنبه چلو خورش
یکشنبه چلو کباب برگ معمولي
دوشنبه زرشک پلو با مرغ
سه شنبه لوبيا پلو با گوشت
چهارشنبه شنيتسل مرغ

منوی پرسنلی شماره 5 قیمت : 12500 تومان

هفته اول نام غذا
شنبه چلو خورش
یکشنبه سبزی پلو با ماهي قزل آلا
دوشنبه چلو جوجه کباب معمولي
سه شنبه باقالي پلو با گوشت گوسفندی
چهارشنبه چلو کباب کوبيده
هفته دوم نام غذا
شنبه چلو کباب برگ معمولي
یکشنبه زرشک پلو با مرغ
دوشنبه لوبيا پلو با گوشت
سه شنبه ته چین مرغ
چهارشنبه خوراک جوجه چینی

منوی پرسنلی شماره 6 قیمت : 13500 تومان

هفته اول نام غذا
شنبه چلو خورش
یکشنبه سبزی پلو با ماهي قزل آلا
دوشنبه چلو جوجه کباب معمولي
سه شنبه باقالي پلو با گوشت گوسفندی
چهارشنبه چلو کباب کوبيده
هفته دوم نام غذا
شنبه چلو کباب برگ معمولي
یکشنبه زرشک پلو با مرغ
دوشنبه چلو خورش فسنجان
سه شنبه ته چین مرغ
چهارشنبه چلو کباب بختیاری

منوی ترکیبی شماره 1 قیمت : 10000 تومان

هفته اول نام غذا
شنبه چلو کباب کوبیده + کشک بادنجان
یکشنبه چلو خورش قورمه سبزی + کتلت مرغ
دوشنبه لوبیا پلو با گوشت +کوکو سبزی
سه شنبه زرشک پلو با مرغ + خوراک مرغ
چهارشنبه چلو ماهی قزل آلا + ناگت مرغ
هفته دوم نام غذا
شنبه چلو جوجه کباب + خوراک کباب کوبیده
یکشنبه چلو خورش قیمه + میرزا قاسمی
دوشنبه عدس پلو با گوشت + آبگوشت
سه شنبه ته چین مرغ +شنیتسل مرغ
چهارشنبه چلو کباب برگ + خوراک جوجه کباب
 
هفته سوم نام غذا
شنبه چلو کباب کوبیده + خوراک کباب کوبیده
یکشنبه چلو خورش کرفس + میرزاقاسمی
دوشنبه استانبولی با گوشت +کوفته تبریزی
سه شنبه باقالی پلو با مرغ + شنیتسل مرغ
چهارشنبه چلو خورش فسنجان+ خوراک جوجه
هفته چهارم نام غذا
شنبه چلو جوجه کباب + ماکارونی
یکشنبه چلو خورش قیمه بادنجان +همبرگر
دوشنبه عدس پلو با گوشت +جوجه چینی
سه شنبه ته چین مرغ +الویه
چهارشنبه چلو کباب بختیاری+ چیکن استروگانف

منوی ترکیبی شماره 2 قیمت : 11000تومان

هفته اول نام غذا
شنبه چلو جوجه کباب + چیکن استروگانف
یکشنبه چلو خورش قیمه بادنجان+ شنیتسل مرغ
دوشنبه باقالی پلو با مرغ +کوفته تبریزی
سه شنبه چلو گوشت + میرزا قاسمی
چهارشنبه ته چین مرغ + جوجه کباب با  دورچین
هفته دوم نام غذا
شنبه چلو کباب برگ + شنیسل ماهی
یکشنبه چلو خورش کرفس + کتلت مرغ
دوشنبه زرشک پلو با مرغ +آبگوشت
سه شنبه سبزی پلو با ماهی + خوراک کباب کوبیده
چهارشنبه چلو خورش فسنجان + کتف کبابی
 
هفته سوم نام غذا
شنبه چلو کباب کوبیده + کتلت گوشت
یکشنبه شیرین پلو با مرغ + خوراک مرغ
دوشنبه چلو خورش قیمه +کشک بادنجان
سه شنبه ته چین مرغ +چیکن استروگانف
چهارشنبه چلو ماهی قزل+ خوراک کتف کباب
هفته چهارم نام غذا
شنبه چلو کباب بختیاری + جوجه چینی
یکشنبه چلو خورش قورمه سبزی +شنیسل مرغ
دوشنبه باقالی پلو با گوشت +جوجه کباب دورچین
سه شنبه لوبیا پلو +ناگت مرغ
چهارشنبه چلو جوجه کباب + حلیم بادنجان