منوی نمونه مجالس

منوی مجالس و میهمانی ها تهران
شامل(10) حق سرویس
مبلغ قابل پرداخت(تومان):

منوی شماره یک"در حال به روز رسانی" تومان

باقالی پلو با گوشت بره........................................... 60%
زرشک پلو با مرغ.................................................... 30%
شیرین پلو با مرغ.................................................. 10%
ته چین مرغ........................................................... 20%
جوجه کباب مخصوص بدون استخوان ................... 50%
سالاد فصل ........................................................... 100%
سالاد الویه...............................................................50%
نوشابه ................................................................. 100%
دسر شامل : کرم کارامل + ژله میوه ای.................. 100%

منوی شماره دو"در حال به روز رسانی" تومان

باقالی پلو با گوشت بره........................................... 50%
زرشک پلو با مرغ.................................................... 30%
شیرین پلو با مرغ.................................................. 20%
ته چین مرغ........................................................... 20%
فسنجان................................................................ 20%
جوجه کباب مخصوص بدون استخوان ................... 50%
خوراک کباب کوبیده 2 سیخ ....................................50%
بیف استروگانف........................................................30%
جوجه چینی ............................................................30%
سالاد فصل ........................................................... 100%
سالاد الویه...............................................................50%
نوشابه ................................................................. 100%
دسر شامل : کرم کارامل + ژله میوه ای.................. 100%

منوی شماره سه"در حال به روز رسانی" تومان

باقالی پلو با گوشت بره........................................... 60%
زرشک پلو با مرغ.................................................... 30%
شیرین پلو با مرغ.................................................. 10%
ته چین مرغ........................................................... 20%
جوجه کباب مخصوص بدون استخوان ................... 50%
خوراک زبان..............................................................20%
سالاد فصل ........................................................... 100%
سالاد الویه...............................................................50%
نوشابه ................................................................. 100%
دسر شامل : کرم کارامل + ژله میوه ای.................. 100%

منوی شماره چهار"در حال به روز رسانی" تومان

باقالی پلو با گوشت بره........................................... 60%
زرشک پلو با مرغ.................................................... 30%
شیرین پلو با مرغ.................................................. 10%
ته چین مرغ........................................................... 20%
سالاد فصل ........................................................... 100%
نوشابه ................................................................. 100%
دسر شامل : کرم کارامل + ژله میوه ای.................. 100%

از آخرین اخبار و تخفیفات ما بهره مند شوید!

عضویت در خبرنامه

‍‍‍‍‍×