منوی غذایی شرکتها

منوی غذای شرکتی و لیست غذای شرکت ها در تهیه غذای شرکتی به صورت نمونه در این بخش قابل مشاهده است

  • سرویس دهی در تمامی نقاط تهران امکان پذیر است.

  • ارسال غذا برای تعداد بالاتر از روزی 30 پرس رایگان می باشد .

  • قیمت ها بر اساس آنالیز پیشنهادی شما قابل تغییر و اختصاصی سازی است .

  • آنالیز غذا ها ،  مقدارگرم  و کیفیت مواد اولیه غذا ها در این لینک قابل مشاهده است .

  • به محض شروع همکاری یک پنل اختصاصی برای مدیریت سفارشات به شما ارائه خواهد شد .

  • جهت اطلاع از امکانات پنل مدیریت سفارشات ,  رزرو  و خدمات تغذیه به این لینک مراجعه فرمایید .

  • تنظیم بیش از یک منو در روز (منو ترکیبی) , در پنل اختصای که به شما ارائه خواهد شد امکان پذیر خواهد بود .

  • منوهای ذیل به صورت نمونه طراحی شده . شما میتوانید بر اساس نیاز مجموعه خود در بخش "ساخت منوی اختصاصی " بر اساس سلیقه سازمانی خود اقدام به ساخت منو کرده و قیمت را محاسبه نمایید  . در این بخش میتوانید تا تعداد  4  غذا در روز را انتخاب و قیمت را محاسبه بفرمایید .

منوی پرسنلی شماره ۱ قیمت:22000 تومان

هفته اولنام غذا
شنبهچلو کباب لقمه معمولی
یکشنبهچلو خورش قیمه
دوشنبهکتلت گوشت
سه شنبهلوبیا پلو با گوشت
چهارشنبهچلو جوجه کباب
هفته دومنام غذا
شنبهزرشک پلو با مرغ
یکشنبهچلو خوش قورمه سبزی
دوشنبهآبگوشت
سه شنبهچلو کباب لقمه معمولی
چهارشنبهکشک بادنجان

منوی پرسنلی شماره ۲ قیمت:23000 تومان

هفته اولنام غذا
شنبهباقالي پلو با گوشت گوساله
یکشنبهچلو خورش قیمه بادنجان
دوشنبهچلو جوجه کباب
سه شنبهعدس پلو با گوشت و کشمش
چهارشنبهشنیتسل مرغ
هفته دومنام غذا
شنبهته چین مرغ
یکشنبهچلو خورش کرفس
دوشنبهفیله استریپس
سه شنبهاستانبولی با گوشت
چهارشنبهچلو جوجه کباب

منوی پرسنلی شماره 3 قیمت:26500 تومان

هفته اولنام غذا
شنبهچلو جوجه کباب
یکشنبهعدس پلو با گوشت و کشمش
دوشنبهسبزی پلو با ماهی قزل آلا
سه شنبهچلو خورش فسنجان
چهارشنبهجوجه چینی
هفته دومنام غذا
شنبهچلو کباب برگ معمولی
یکشنبهچلو خورش قورمه سبزی
دوشنبهفیله سوپر سوخاری
سه شنبهلوبیا پلو با گوشت
چهارشنبهچلو کباب کوبیده

منوی پرسنلی ترکیبی(شامل 2 غذا در روز ) شماره 1 قیمت:23000 تومان

هفته اولنام غذا
شنبهچلو کباب کوبیده + کشک بادنجان
یکشنبهچلو خورش قورمه سبزی + کتلت گوشت
دوشنبهلوبیا پلو با گوشت + کوکو سبزی
سه شنبهزرشک پلو با مرغ + خوراک مرغ
چهارشنبهچلو ماهی قزل آلا + ناگت مرغ
هفته دومنام غذا
شنبهچلو جوجه کباب + خوراک کباب کوبیده
یکشنبهچلو خورش قیمه + میرزا قاسمی
دوشنبهعدس پلو با گوشت و کشمش + آبگوشت
سه شنبهشنیتسل مرغ + ته چین
چهارشنبهچلو کباب برگ معمولی + خوراک جوجه کباب

منوی پرسنلی ترکیبی(شامل 2 غذا در روز ) شماره 2 قیمت:25000 تومان

هفته اولنام غذا
شنبهچلو جوجه کباب + چیکن استرو گانف
یکشنبهچلو خورش قیمه بادنجان + شنیتسل مرغ
دوشنبهباقالی پلو با مرغ + کوفته تبریزی
سه شنبهچلو گوشت گوساله + میرزا قاسمی
چهارشنبهته چین مرغ + خوراک جوجه کباب معمولی
هفته دومنام غذا
شنبهچلو کباب برگ + خوراک ماهی قزل آلا
یکشنبهچلو خورش قیمه + کتلت گوشت
دوشنبهزرشک پلو با مرغ + آبگوشت
سه شنبهسبزی پلو با ماهی قزل آلا + خوراک کباب کوبیده
چهارشنبهچلو خورش فسنجان + خوراک کتف کبابی

منوی پرسنلی ترکیبی (شامل 2 غذا در روز ) شماره 3 قیمت:27000 تومان

هفته اولنام غذا
شنبهچلو جوجه کباب + چیکن استرو گانف
یکشنبهچلو خورش قورمه سبزی + شنیتسل مرغ
دوشنبهباقالی پلو با مرغ + کوفته تبریزی
سه شنبهچلو گوشت گوساله + میرزا قاسمی
چهارشنبهته چین مرغ + خوراک جوجه کباب معمولی
هفته دومنام غذا
شنبهچلو کباب برگ + خوراک ماهی قزل آلا
یکشنبهباقالی پلو با گوشت گوسفندی + فیله استریپس
دوشنبهزرشک پلو با مرغ + بیف استرو گانف
سه شنبهسبزی پلو با ماهی قزل آلا + خوراک کباب کوبیده
چهارشنبهچلو خورش فسنجان + خوراک کتف کبابی

منوی پرسنلی اقتصادی شماره 1 قیمت:15000 تومان

هفته اولنام غذا
شنبهچلو کباب لقمه معمولی
یکشنبهچلو خورش قیمه بادنجان با مرغ
دوشنبهکتلت گوشت
سه شنبهعدس پلو با مرغ و کشمش
چهارشنبهکشک بادنجان
هفته دومنام غذا
شنبهچلو جوجه کباب معمولی
یکشنبهکوکو سبزی
دوشنبهاستانبولی با گوشت مرغ
سه شنبهچلو خورش قورمه سبزی
چهارشنبهخوراک راگو مرغ

منوی پرسنلی اقتصادی شماره 2 قیمت:18000 تومان

هفته اولنام غذا
شنبهچلو کباب لقمه معمولی
یکشنبهچلو خورش کرفس با گوشت مرغ
دوشنبهچلو جوجه کباب معمولی
سه شنبهعدس پلو با مرغ و کشمش
چهارشنبهکشک بادنجان
هفته دومنام غذا
شنبهزرشک پلو با مرغ
یکشنبهکوکو سیب زمینی
دوشنبهاستانبولی با گوشت مرغ
سه شنبهچلو خورش قورمه سبزی
چهارشنبهچلو ماهی قزل آلا
از آخرین اخبار و تخفیفات ما بهره مند شوید!

عضویت در خبرنامه

‍‍‍‍‍×