منوی غذایی شرکتها

منوی غذای شرکتی و لیست غذای شرکت ها در تهیه غذای شرکتی به صورت نمونه در این بخش قابل مشاهده است

  • سرویس دهی در تمامی نقاط تهران امکان پذیر است.

  • آنالیز غذا ها ،  مقدارگرم  و کیفیت مواد اولیه غذا ها در این لینک قابل مشاهده است .

  • به محض شروع همکاری یک پنل اختصاصی برای مدیریت سفارشات به شما ارائه خواهد شد .

  • جهت اطلاع از امکانات پنل مدیریت سفارشات ,  رزرو  و خدمات تغذیه به این لینک مراجعه فرمایید .

  • تنظیم بیش از یک منو در روز (منو ترکیبی) , در پنل اختصای که به شما ارائه خواهد شد امکان پذیر خواهد بود .

  • به جهت متغییر بودن قیمت ها ، جهت  اطلاع از قیمت منو ها ی ذیل ، همین برنامه را در بخش "ساخت منوی اختصاصی " وارد کنید .

  • منوهای ذیل به صورت نمونه طراحی شده . شما میتوانید بر اساس نیاز مجموعه خود در بخش "ساخت منوی اختصاصی " بر اساس سلیقه سازمانی خود اقدام به ساخت منو کرده و قیمت را محاسبه نمایید  . در این بخش میتوانید تا تعداد  4  غذا در روز را انتخاب و قیمت را محاسبه بفرمایید .

منوی پرسنلی شماره ۱ قیمت:در حال به رو زرسانی تومان

هفته اولنام غذا
شنبهچلو کباب لقمه معمولی
یکشنبهچلو خورش قیمه
دوشنبهکتلت گوشت
سه شنبهلوبیا پلو با گوشت
چهارشنبهچلو جوجه کباب
هفته دومنام غذا
شنبهزرشک پلو با مرغ
یکشنبهچلو خوش قورمه سبزی
دوشنبهآبگوشت
سه شنبهچلو کباب لقمه معمولی
چهارشنبهکشک بادنجان

منوی پرسنلی شماره ۲ قیمت:در حال به رو زرسانی تومان

هفته اولنام غذا
شنبهباقالي پلو با گوشت گوساله
یکشنبهچلو خورش قیمه بادنجان
دوشنبهچلو جوجه کباب
سه شنبهعدس پلو با گوشت و کشمش
چهارشنبهشنیتسل مرغ
هفته دومنام غذا
شنبهته چین مرغ
یکشنبهچلو خورش کرفس
دوشنبهفیله استریپس
سه شنبهاستانبولی با گوشت
چهارشنبهچلو جوجه کباب

منوی پرسنلی شماره 3 قیمت:در حال به رو زرسانی تومان

هفته اولنام غذا
شنبهچلو جوجه کباب
یکشنبهعدس پلو با گوشت و کشمش
دوشنبهسبزی پلو با ماهی قزل آلا
سه شنبهچلو خورش فسنجان
چهارشنبهجوجه چینی
هفته دومنام غذا
شنبهچلو کباب برگ معمولی
یکشنبهچلو خورش قورمه سبزی
دوشنبهفیله سوپر سوخاری
سه شنبهلوبیا پلو با گوشت
چهارشنبهچلو کباب کوبیده

منوی پرسنلی ترکیبی(شامل 2 غذا در روز ) شماره 1 قیمت:در حال به رو زرسانی تومان

هفته اولنام غذا
شنبهچلو کباب کوبیده + کشک بادنجان
یکشنبهچلو خورش قورمه سبزی + کتلت گوشت
دوشنبهلوبیا پلو با گوشت + کوکو سبزی
سه شنبهزرشک پلو با مرغ + خوراک مرغ
چهارشنبهچلو ماهی قزل آلا + ناگت مرغ
هفته دومنام غذا
شنبهچلو جوجه کباب + خوراک کباب کوبیده
یکشنبهچلو خورش قیمه + میرزا قاسمی
دوشنبهعدس پلو با گوشت و کشمش + آبگوشت
سه شنبهشنیتسل مرغ + ته چین
چهارشنبهچلو کباب برگ معمولی + خوراک جوجه کباب

منوی پرسنلی ترکیبی(شامل 2 غذا در روز ) شماره 2 قیمت:در حال به رو زرسانی تومان

هفته اولنام غذا
شنبهچلو جوجه کباب + چیکن استرو گانف
یکشنبهچلو خورش قیمه بادنجان + شنیتسل مرغ
دوشنبهباقالی پلو با مرغ + کوفته تبریزی
سه شنبهچلو گوشت گوساله + میرزا قاسمی
چهارشنبهته چین مرغ + خوراک جوجه کباب معمولی
هفته دومنام غذا
شنبهچلو کباب برگ + خوراک ماهی قزل آلا
یکشنبهچلو خورش قیمه + کتلت گوشت
دوشنبهزرشک پلو با مرغ + آبگوشت
سه شنبهسبزی پلو با ماهی قزل آلا + خوراک کباب کوبیده
چهارشنبهچلو خورش فسنجان + خوراک کتف کبابی

منوی پرسنلی ترکیبی (شامل 2 غذا در روز ) شماره 3 قیمت:در حال به رو زرسانی تومان

هفته اولنام غذا
شنبهچلو جوجه کباب + چیکن استرو گانف
یکشنبهچلو خورش قورمه سبزی + شنیتسل مرغ
دوشنبهباقالی پلو با مرغ + کوفته تبریزی
سه شنبهچلو گوشت گوساله + میرزا قاسمی
چهارشنبهته چین مرغ + خوراک جوجه کباب معمولی
هفته دومنام غذا
شنبهچلو کباب برگ + خوراک ماهی قزل آلا
یکشنبهباقالی پلو با گوشت گوسفندی + فیله استریپس
دوشنبهزرشک پلو با مرغ + بیف استرو گانف
سه شنبهسبزی پلو با ماهی قزل آلا + خوراک کباب کوبیده
چهارشنبهچلو خورش فسنجان + خوراک کتف کبابی
از آخرین اخبار و تخفیفات ما بهره مند شوید!

عضویت در خبرنامه

‍‍‍‍‍×